برنامه های برگزار شده

حامیان انستیتو مبنا

نمونه کارها

سمینار برندینگ ،بازاریابی و فنون مذاکره پیشرفته

دومین همایش معماری،طراحی داخلی و دکوراسیون

ورکشاپ آموزش روشهای نگارش مقالات ISI

سمینار طراحی بیمارستان

اولین همایش ملی معماری داخلی(۶+۳)